Grup de Defensa de la Sanitat Pública

(15mBCN – Salut)

Què cal fer, a partir d’ara, amb l’RD que canvia el model de Sanitat Espanyol i Català?

1 comentario

Català (más abajo en Castellano)

Què cal fer, a partir d’ara, amb l’RD que canvia el model de Sanitat Espanyol i Català?

Les diferents informacions que ens arriben confirmen el gran desordre que s’acosta en l’atenció sanitària. Cap administració no és capaç de compaginar Llei i Ordre en el nou sistema sanitari que ens imposen. Totes les agrupacions polítiques que per activa o per passiva han desmuntat la Ley General de Sanidad del 1986 amb lleis, reglaments i d’altres instruccions han canviat el paradigma d’una sanitat universal eficient, pagada solidàriament de la caixa única de l’Estat i que ha demostrat que a Espanya, en 25 anys, és un sistema que gasta menys i, per tant, és més eficient amb repercussions positives en cohesió social i estalvi econòmic. És reconegut com eficient comparat amb d’altres sistemes espanyols: judicial, tributari, gestió del sòl, gestió dels recursos educatius i de formació empresarial i laboral, etcètera.

Les instruccions avançades al personal sanitari públic per controlar el desordre inclouen entre d’altres la creació de diferents “targetes sanitàries” de creació esglaonada. Cadascuna introduirà retallades a la “Cartera de Serveis”[1]. A part de l’amenaça a la cohesió territorial en l’atenció a la salut[2], això incrementarà el desordre en l’atenció sanitària general, ja que és de preveure una dificultat suplementària en la interpretació de la Llei i les diferents reglamentacions que se’n derivaran. Pacients i professionals es veuen abocats a una confrontació en la interpretació del dret segons el territori i la classe social. Cap entitat amb responsabilitat sanitària, a un dia (divendres 31 d’Agost) de l’aplicació de la Llei, no havia donat cap guia d’actuació per a associacions de professionals sanitaris o d’usuaris. I tot ho justifiquen amb el miratge “estalvi en despesa” i “rescabalament del deute”. Cap economista socialment solvent no ho ha validat, ni aquí, ni fora del regne d’Espanya. Ans al contrari, cada euro que s’estalviarà el Govern central representarà més despesa familiar, mes deute familiar que agrandirà al deute privat i públic del país. L’únic benefici tangible será el guanyiat (més o menys lícitament) els gestors privats –consorcis i assegurances, etcètera-, als quals hauran de recórrer les persones per complementar la desigual i deficient cartera de serveis de la Sanitat Pública. També és notable la mentida d’acabar amb l’us gratuit de immigrants il·legals. L’assistència en el sistema sanitari antic i el nou imposat va dirigida a pacients que paguen una part important de l’atenció amb impostos directes, com ara l’IVA. Els emigrants “il·legals”, a més de ser pagats amb salaris inferiors, tenen una freqüentació sanitaria inferior a la resta (0’8 %). A partir d’ara, la seva atenció es penalitzarà amb un impost suplementari com es el el re-pagament de diferents serveis sanitaris.

QUÈ CAL FER?

 1. DESTRIAR la veritat de la mentida. La Llei beneficia els interessos econòmics (de pocs) a canvi d’un sacrifici inevitable de la salut (de molts).

 2. DENUNCIAR els grans empresaris i especuladors financers que, mancats d’imaginació i professionalitat per obrir-se a nous sistemes productius, maniobren en els serveis públics i especialment en l’atenció a la salut (tros milionari de pastís especulatiu) que, per imperatiu vital, té una clientela captiva.

 3. ATACAR col·lectivament i individualment tot ús abusiu derivat de les lleis que han imposat, bo i reclamant davant la desatenció a què la població es veurà abocada. Lluita imaginativa perquè la majoria dels recursos legals han estat barrats amb les lleis i reglaments dels últims anys.

 4. EXIGIR QUE SIGUIN REVERTIDES LLEIS i REGLAMENTS antisocials i antidemocràtiques entre altres raons pel fet de no estar en els programes electorals. Especialment el RD 16/2012, que volen imposar  el 1er de setembre, canviant el model sanitari. Un canvi tan fonamental pel dret adquirit mereix com a mínim, un Referèndum, Una Llei de Joan Carles I que no ha de servir per apaivagar la precarietat laboral, el pagament del deute (tèrbol i mixta) públic i privat i que representa una amenaça a la salut física i mental de les persones amb pocs recursos i que ens allunya dels solidaris valors republicans que, en la tradició de la II República, son els que, al contrari dels actuals valors, ens han de fer avançar a una societat mes justa i, per tant, de progrés de totes persones.

 5. BUSCAR LA FORMA DE QUE MARXIN TOTS amb la indemnització que, per referèndum, els assignin els ciutadans que han de ser els únics sobirans del país. Que marxin perquè no han prioritzat els recursos en la direcció del Treball, la Salut i l’Educació. Perquè han prioritzat la llibertat i les dèries incontrolades dels rics, en detriment de la majoria de la població. Perquè han propiciat mes la confrontació que la col·laboració i la fraternitat entre els pobles d’aquesta part del sur de Europa.

Roger Bernat. Grup de Treball Defensa Sanitat Pública AcampadaBCN – 15m

 [1] Cartera de Serveis: Llista de proves diagnostiques i tractaments medico-quirurgics i fisioterapeutes que seran incloses en la atenció pública prepagades amb els impostor. Es dir, que no tindran que ser pagades en el acte per rebre la atenció sanitaria.

[2] Euskadi, Andalusia, Catalunya i València ja han anunciat que utilitzaran diferents vessants de la seva autonomia de gestió sanitaria per introduir d’altres mínims que imposa el Ministeri de Sanitat … i Consum.

Castellano

¿Que hay que hacer, a partir de ahora, con el RD que cambia el modelo de Sanidad Español y Catalán?

Las diferentes informaciones que nos llegan, confirman el gran desorden que se acerca en la atención sanitaria. Ninguna administación es capaz de compaginar Ley y Orden en el nuevo sistema sanitario que nos imponen. Todas las agrupaciones politicas que opr activa o por pasiva han desmontado la Ley General de Sanidad del 1986 con leyes, reglamentos y otras instrucciones, han cambiado el paradigma de una sanidad universal eficiente, pagada solidariamente de la caja única del Estado y que ha demostrado que el de España, en 25 años, es un sistema que gasta menos y, por tanto, es más eficiente con repercusiones positivas en cohesión social y ahorro económico. Es reconocido como eficiente comparado con otros sistemas españoles: el judicial, el tributario, gestión de suelo, gestión de recursos educativos y de formación emperasrial y labora, etc..

Las instrucciones avanzadas al personal santiario público de Catalunya, para controlar el desorden, incluyen, entre otras, la creación de distintas tarjetas sanitarias de creación escalonada. Cada una introducirá distintos recortes en la “Cartera de Servicios”[1]. A parte de la amenaza a la cohesión territorial en la atención a la salud[2], esto no hace más que incrementar el desorden en la atención sanitaria general, ya que es de preveer una dificultad suplementaria en la interpretación de la Ley y las diferentes reglamentaciones que van a derivarse. Pacientes y profesionales se ven abocados a una confrontación en la interpretación del derecho según el territorio y la clase social. Ninguna entidad con responsablidad santiara, a 3 días de aplicación de la Ley, no había dado ninguna guia de actuación para asociaciones de profesionales sanitarios o de usuarios. Y todo lo justifican con la mira de “ahorro en el gasto” y “resarcimiento de la deuda”. Ningun economista socialmente solvente lo ha validad, ni aquí, ni fuera del reino de España.

Más bien al contrario, cada euro que se ahorrará el Gobierno Central representará más gasto familiar, más deuda familiar que engrosará la deuda privada y pública del país. El único beneficio tangible será el ganado (más o menos lícitamente) por los gestores privados – consorcios y aseguradoras, etc..-, a los que tendrán que recurrir personas para complementar la desigual y deficiente cartera de servicios de la Sanidad Pública. También es notable la mentira de acabar con el uso gratuito de los inmigrantes ilegales. La asistencia en el sistema sanitario antiguo y el nuevo impuesto va dirigida a pacientes que pagan una parte importante de la atención con impuestos directos, como el IVA. Los migrantes “ilegales”, además de ser pagados con salarios inferiores, tienen una frecuentación sanitaria inferior al resto (0.8%). A partir de ahora, su atención se penalizará con un impuesto suplementario como el re-pago de los diferentes servicios.

¿QUE PODEMOS HACER?

 1. DISCERNIR la verdad de la mentira. La Ley beneficia los intereses económicos (de pocos) a cambio de un sacrificio inevitable de la salud (de muchos).

 2. DENUNCIAR los grandes empresarios y especuladores financieros que, faltos de imaginación y profesionalidad para abrirse a nuevos sustemas productivos, maniobran en los servicios públicos y especialmente en la atención a la salud (cacho millonario de pastel especulativo) que, por imperativo vital, tiene una clientela cautiva.

 3. ATACAR colectiva e individualmento todo uso abusivo derivado de las leyes que nos imponen, y reclamando ante la desatención a la que mucha población se verá abocada. Lucha imaginativa porque la mayoría de los recursos legales han sido eliminados con leyes y reglamentos de los últimos años.

 4. EXIGIR QUE SEAN REVERTIDAS LEYES Y REGLAMENTOS antisociales y antidemocraticos entre otras razones por el hecho de no estar en los programas electorales. Especialmente el RD 16/2012, que quieren imponer el 1 de Septiembre, cambiando el modelo sanitario. Un cambio tan fundamental por el derecho adquirido merece, como mínimo, un Referendum, Una Ley de Juan Carlos I que no ha de ser para apaciguar la precariedad laboral, el pago de la deuda (turbia y mixta) publica y privada y que representa una amenaza a la salud física y mental de las personas con pocos recursos y que nos aleja de los solidarios valores republicanos que, en la tradición de la II República, son los que, al contrario de los actuales, nos han hecho avanzar hacia una sociedad más justa y, por tanto, de progreso de todas las personas.

 5. BUSCAR LA MANERA DE QUE SE VAYAN TODOS con la indemnizaicón que, por referendum les asignene las ciudadanas que tendrán que ser los únicos soberanos del país. Que se vayan porque no han priorizado la libertad y las derias incontraladas de los ricos, en detrimento de la mayoría de la población. Porque han propiciado más confrontación que colaboración y fraternidad entre los pueblos de esta parte del sur de Europa.

Roger Bernat. Grup de Treball Defensa Sanitat Pública AcampadaBCN – 15m

[1] Cartera de Servicios: Lista de pruebas diagnósticas y tratamientos médico-quirúrgicos y fisioterapeutas que seran incluidos en la atención pública prepagados por los impuestos. Es decir, que no tendrán que ser pagadas en el acto para recibir atención sanitaria.

[2] Euskadi, Andalucia, Catalunya i Valencia han anunciado que utilizarán diferentes vertientes de su autonomia en la gestión sanitaria para establecer otros mínimos que impone el Ministerio de Sanidad…. y Consumo.

Anuncios

Autor: 15mbcnSalut

about me

Un pensamiento en “Què cal fer, a partir d’ara, amb l’RD que canvia el model de Sanitat Espanyol i Català?

 1. La destrucción de la sociedad del bien estar empieza por la salud. Al final obtendran un pais de enfermos. El capitalismo nunca ha estado al lado de los pobres, al contrario ha sido la vaca que han muñido hasta la muerte de la misma.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s