Grup de Defensa de la Sanitat Pública

(15mBCN – Salut)

El repagament i l’euro per medicament no són necessaris per ESTALVIAR

1 comentario

Català (más abajo en castellano)

Carregar 1 euro per recepta és culpar els malalts de la pèssima gestió de la política farmacèutica. Paguem una innovació o “esforç de investigació” que no passa de ser innovació comercial (nova molècula, nova patent, encara que sigui pràcticament igual que un producte anterior*), però que no és innovació o avenç terapèutic. Però també paguem la “promoció comercial” dels laboratoris. Aquesta promoció representa entre 30 a 40% del promig de despesa de la industria farmacéutica i en alguns casos fins més del 50%. AMB MENYS PROMOCIÓ ELS MEDICAMENTS PODRIEN SORTIR GAIREBÉ PER LA MEITAT DEL PREU.

 

El preu dels medicaments el negocia el Govern de l’Estat amb la industria farmacèutica però amb tant poc èxit que estem arrivant al preu dels medicaments d’Alemania que ens duplica en renta per càpita. Si la negociació es fes amb una valoració independent, de la seguretat i efectivitat de cada medicament i sobre tot dels més nous que sòn els més cars perquè estan protegits per les patents podrien estalviar-se molts diners

 

La Industria Farmacéutica és el tercer sector econòmic en beneficis al darrera de les fàbriques d’armes i el narcotràfic, segons el informe de Desenvolupament Humà de la ONU.

En els últims 20 anys les principals empreses farmacèutiques internacionals s’han fusionat i de 31 empreses importants han passat a 9. Tenen molta influencia tant entre els gestors administratius **a tots els nivells i polítics com sobre la formació continuada dels professionals.

D’acord amb els seus interessos per exemple:

  • Ha disminuït en pocs anys el marge de “normalitat” del Colesterol en els anàlisis de sang. Cada dia es tracten més persones que el tenen alt. Als EEUU el nombre de persones que han de tractar-se ha passat de 3 a 25 milions en 10 anys
  • La prescripció d’antidepresius en dones és superior a la incidencia d’aquest problema de salut en un 40% al nostre medi
  • La gestió de la “pandemia” de grip A per la OMS va amagar els vincles financers entre els “experts” assessors de la OMS i les farmacèutiques Roche i Glaxo.

Es veritat que el país gasta molt en medicaments en part per l’efecte de la “negociació” del preu que permet recomanar medicaments nous que tenen patents vigents i seguritat i efectivitat dubtoses. Per altra banda no hem d’oblidar que cada medecina té la seva indicació el seu “peatge” o possible efecte no dessitjat. L’estalvi econòmic i la prudencia ben informada sòn necessaris:

L’Agencia Europea del Medicament calcula que cada any moren a Europa 197.000 persones per efectes adversos dels medicaments. Als EEUU aquests efectes són la quarta causa de mort per sota de l’infart de miocardi, l’ictus i el càncer i per sobre de la diabetes i els accidents de tràfic

 

Una Sanitat Pública independent dels interessos econòmics privats és la única garantia possible per l’estalvi la sostenibilitat i la protecció de la SALUT. Caldria desenvolupar una “FARMACIA PÚBLICA” per generar confiança entre tants interessos privats!.

 

* per ex, omeprazol i esomeprazol, citalopram i escitalopram, etc

**A França l’escandol de Mediator (que ja s’ahavia retirat del mercat d’Espanya l’any 2003 “Modulator”) ha destapat la presencia de representants de la Industria Farmacéutica implicada en tot el “recorregut” de la vigilancia farmacològica

Castellano

Cargar 1 euro por receta es culpar a los enfermos de la pésima gestión de la política farmacéutica. Pagamos una innovación o “esfuerzo de investigación” que no pasa de ser innovación comercial (nueva molécula, nueva patente, aunque sea prácticamente igual que un producto anterior *), y que no es innovación o avance terapéutico. Pero también pagamos la “promoción comercial” de los laboratorios. Esta promoción representa entre 30 a 40% del promedio de gasto de la industria farmacéutica y en algunos casos hasta más del 50%. CON MENOS PROMOCIÓN LOS MEDICAMENTOS PODRÍAN SALIR CASI POR LA MITAD DEL PRECIO.

El precio de los medicamentos lo negocia el Gobierno del Estado con la industria farmacéutica pero con tan poco éxito que estamos llegando al precio de los medicamentos de Alemania que nos duplica en renta por cápita. Si la negociación se hiciera con una valoración independiente de la seguridad y efectividad de cada medicamento y sobre todo de los más nuevos que són los más caros porque están protegidos por las patentes podría ahorrarse mucho dinero

La Industria Farmacéutica es el tercer sector económico en beneficios por detrás de las fábricas de armas y el narcotráfico, según el informe de Desarrollo Humano de la ONU.
En los últimos 20 años las principales empresas farmacéuticas internacionales se han fusionado y de 31 empresas importantes han pasado a 9. Tienen mucha influencia tanto entre los gestores administrativos ** a todos los niveles y entre los políticos como sobre la formación continuada de los profesionales.
De acuerdo con sus intereses por ejemplo:

  •  Ha disminuido en pocos años el margen de “normalidad” del Colesterol en los análisis de sangre. Cada día se tratan más personas que lo tienen alto. En los EEUU el número de personas que deben tratarse ha pasado de 3 a 25 millones en 10 años.
  • La prescripción de antidepresivos en mujeres es superior a la incidencia de este problema de salud en un 40% en nuestro medio.
  • La gestión de la “pandemia” de gripe A por la OMS ocultó los vínculos financieros entre los “expertos” asesores de la OMS y las farmacéuticas Roche y Glaxo.

Es verdad que el país gasta mucho en medicamentos en parte por el efecto de la “negociación” del precio que permite recomendar medicamentos nuevos que tienen patentes vigentes y seguridad y efectividad dudosas. Por otro lado no debemos olvidar que cada medicina tiene su indicación y tambien su “peaje” o posible efecto no deseado. El ahorro económico y la prudencia bien informada son necesarios:
La Agencia Europea del Medicamento calcula que cada año mueren en Europa 197.000 personas por efectos adversos de los medicamentos. En los EEUU estos efectos son la cuarta causa de muerte por debajo del infarto de miocardio, el ictus y el cáncer y por encima de la diabetes y los accidentes de tráfico

Una Sanidad Pública independiente de los intereses económicos privados es la única garantía posible para el ahorro la sostenibilidad y la protección de la SALUD. Habría que desarrollar una “FARMACIA PÚBLICA” para generar confianza ¡entre tantos intereses privados!.

* Por ejemplo, omeprazol y esomeprazol, citalopram y escitalopram, etc
** En Francia el escándalo de Mediator (que ya se habia retirado del mercado de España en el año 2003 “Modulator”) ha destapado la presencia de representantes de la Industria Farmacéutica implicada en todo el “recorrido” de la vigilancia farmacológica.

 

Anuncios

Autor: 15mbcnSalut

about me

Un pensamiento en “El repagament i l’euro per medicament no són necessaris per ESTALVIAR

  1. Tambien habría que preguntarse por que en Cataluña es necesario el RE-PAGO y en el resto de España NO.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s