Grup de Defensa de la Sanitat Pública

(15mBCN – Salut)

Parlament de Catalunya: Resolució sobre l’accés a l’as­sistència sanitària del Servei Català de la Salut

Deja un comentario

Text aprovat!!!El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge­neralitat a:

1. Establir que les persones que tenien TSI i que han perdut el dret a ser assegurats per l’INSS, accedeixen directament a l’atenció sanitària de cobertura pública del CatSalut sense el termini de tres mesos.

2. Donar la instrucció, clarament, a tots els centres sa­nitaris de provisió pública que les persones immigra­des no regulars tenen accés a l’atenció sanitària en les mateixes condicions fins que acabi el procés de trans­ició el 31 de març, per evitar situacions de desatenció que s’han produït.

3. Promoure un acord amb els Ajuntaments, a través de les entitats municipalistes, per garantir que les per­sones immigrades sense domicili fix (o amb domicili compartit o amb altres situacions) puguin empadro­nar-se per garantir l’accés a la sanitat, agafant com a model l’empadronament sense domicili fix que realit­za l’Ajuntament de Barcelona.

4. Garantir l’aplicació de criteris homogenis de valoració de l’accés a l’atenció sanitària especialitzada, així com la confidencialitat de la informació. Els criteris esmentats han de ser de caràcter estrictament clínics.

5. Garantir que les entitats comunitàries (ONG) i el serveis públic com el Centre d’atenció i seguiment de drogodependències puguin continuar tramitant, com feien fins ara, la targeta sanitària individual als col·lectius socialment més estigmatitzats i sanitàriament més vulnerables, com ara les persones immigrants que exerceixen el treball sexual o aquelles que són usuàries de drogues en actiu o les persones diagnos­ticades del VIH.

6. Assegurar que les persones immigrants amb ma­lalties incloses en aquests programes d’interès sanita­ri (com el del VIH/sida, hepatitis) puguin tenir accés a l’atenció urgent, primària o especialitzada en funció del cas, i al tractament per la seva malaltia d’acord amb la prescripció efectuada pel facultatiu del nostre sistema sanitari.

7. Assegurar la difusió de la informació relativa a les gestions a realitzar per accedir a la prestació sanitària pública als centres sanitaris i no exclusivament a través del Canal Salut, garantint la difusió en diferents idiomes.

9. Garantir un sistema d’avaluació continuada dels cir­cuits.

Anuncios

Autor: 15mbcnSalut

about me

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s